lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Aktuellt 2017

Workshop för matchmaking

Den 7 juni bjöd Urban Arena och Lund Stad gemensamt in till en workshop på temat ICT och smarta städer - med syftet att föra samman forskare, staden och den privata sektorn inför utbyggnaden av Brunnshög.

Workshopen arrangerades kring sju huvudteman: Brunnshög Labs, testbäddar för innovation; 3D-cave och virtual reality; ICT innovationstävling; Sharing city; lågtemperaturfjärrvärme; mobilitet; och delningsekonomi.

Dagen inleddes med tio snabba presentationer om projekt i nordöstra Lund samt pågående forskning inom Lunds Universitet som kopplar till ICT och smarta städer, därefter öppnades golvet för diskussioner inom de olika huvudområdena. Idéer, tankar och erfarenheter delades och projektidéer tog form, redo för nästa steg och fortsatt utveckling.

Här finns programmet. 

Hållbarhetsveckan Lund 15 - 20 maj

Under 15-20 maj 2017 sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Vi vill involvera hela samhället i omställningen till en hållbar värld. 

Kom och bli inspirerad och få nya idéer på temat hållbarhet! Ta del av föreläsningar, forskningsseminarier och debatter där det ges utrymme för samtal mellan forskare, studenter, allmänhet, organisationer och politiker. Arrangemanget är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under jubileumsåret.

Urban Arena är delaktig i en rad aktiviteter, läs mer om Hållbarhetsveckan och se hela programmet här