lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt 2013

2013-12-20

Ska vi nå ett hållbart samhälle måste konsumtionsmönstren ändras i grunden och politiken tydligare visa vägen. Det är budskapet i en stor forskningsstudie från Nordiska Ministerrådet där 10 myter om hållbar konsumtion skingras....[läs mer]


2013-12-05

"Mer mod och fler strategier!" – det uppmanade Urban arenas koordinator Lena Neij till under sitt tal vid konferensen Sustainability Day Öresund den 3 december.[läs mer]


2013-11-18

Hur ska vi ta hand om miljonprogrammets bostadsområden på ett hållbart sätt? Hur löser vi bostadsbristen i landet? Lundaforskare deltar i två nya, stora rikstäckande studier om framtidens bostäder.[läs mer]


2013-11-04

– Vi kan inte bygga bort bilköerna. Nya, större vägar ger en kort period av minskade trafikproblem, men sedan ökar biltrafiken ännu mer och trafikköerna återvänder. Istället finns det bara ett sätt att minska bilarnas negativa...[läs mer]


2013-09-26

Öppet halvdagsseminarium måndagen den 4 november![läs mer]


2013-06-04

Det är en myt att tjänster är detsamma som hållbar konsumtion. Bakom de allra flesta tjänster finns behov av produkter som ska tillverkas, transporteras, säljas, förvaras, användas och slutligen tas om hand när de är uttjänta. [läs mer]


2013-05-13

Rapport från Urban arenas seminarium om hur byggnader kan göras mer miljömässigt hållbara och vad som behöver göras för att nå dit.[läs mer]


2013-05-07

Jordens städer har de senaste hundra åren blivit allt mer beroende av varandra. Vi och vårt samhälle har blivit väldigt sårbara. Vad gör vi åt detta?[läs mer]


2013-04-10

Konferens den 13 maj som vänder sig till alla som är intresserade av utvecklingen inom hållbart byggande. [läs mer]


2013-04-02

Vem har makten i trafiken? Vilka möjligheter ger miljön och trafikplaneringen oss att ta oss fram till fots i vardagen? Vad kan kollektivtrafiken göra för att skapa ett hållbarare samhälle?[läs mer]


2013-03-05

Så mycket som en fjärdedel av den mat som svenskarna slänger i sina kök kan kopplas till bristande förpackningar. Förpackningarna är för stora, svåra att tillsluta, de skyddar inte maten som de ska eller...[läs mer]


2013-02-05

Idag hölls det första av vårens serie med forskarseminarier. Serien kallas ”Wake-up” vilket både ger en antydan om tidpunkten på dagen, men också om syftet: att belysa aktuella och angelägna forskningsfrågor om hållbar...[läs mer]


2013-01-05

– Intresset för forskning om hållbara städer har ökat väldigt starkt på senare år. Och här finns verkligen en möjlighet för oss forskare att göra skillnad. Den verkliga drivkraften och entusiasmen för de här...[läs mer]