lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt 2017

Informationsmöte Viable Cities – Malmö 10 november

Viable Cities bjuder in till infodag och partnermingel inför första utlysningen, Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer forskning och innovation inom området smarta hållbara städer. Viable Cities utlyser nu 42 miljoner kronor som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Läs mer om programmet och anmälan här

ISU och Malmö Innovationsarena – Kunskapsseminarium 1 december

ISU och Malmö Innovationsarena bjuder in till en heldag med presentationer, seminarier, djupdykning i högaktuell forskning kring hållbar stadsutveckling med fokus på social hållbarhet och kulturella inslag.

ISU Kunskapsseminarium är ett synliggörande av de lärdomar som vuxit fram inom Malmö Innovationsarena; projektresultat, framgångar och utmaningar framöver.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig här

När: 1 december, 08:30 - 16:30

Var: STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Höstens Wake-up seminarier - Save the dates!

Urban Arena håller på att starta upp, och vi ser fram emot en spännande termin! Det kommer att hållas tre Wake-up seminarier under hösten, arrangerade runt de tematiska områdena i SIPen Viable Cities.

 

Seminarierna kommer att hållas under tre tisdagar i rad, kl. 8:30 - 9:30:

1. Integrerad infrastruktur (26 september)

2. Livsstil och konsumtion (3 oktober)

3. Bebyggelse och mobilitet (10 oktober)

 

Vi välkomnar er att stanna kvar efteråt för att fortsätta diskussionerna. Mer detaljerad information om seminarierna kommer snart, save the dates!

 

SIPen Smart Sustainable Cities har nyligen tagit namnet Viable Cities, och den första utlysningen öppnar i slutet av oktober. Här finns mer information från Viable Cities.

Vi hoppas att dessa seminarier ska ge möjlighet att utveckla idéer och samarbeten som kan leda till ansökningar inom SIPen.

Vi ser fram emot att se er på Wake-up seminarierna!

Seminarium 28 augusti: Javier Vergara Petrescu om taktisk urbanism och medborgaren i centrum

Javier Vergara Petrescu, grundare av Ciudad Emergente, besökte i måndags IIIEE för att dela med sig av sina erfarenheter från urbana hållbarhetsprojekt.

Ciudad Emergente, baserat i Santiago de Chile, är ett lab för taktik och verktyg som riktar sig mot hållbar stadsutveckling. Genom att kombinera social innovation och ny teknik, och att sätta medborgaren i centrum, strävar Ciadad Emergente för att förbättra livskvaliteten i städer.

Taktisk urbanism handlar om kortsiktiga åtgärder som kan sporra och inspirera långsiktiga förändringar inom stadsplanering. Under seminariet delade Javier med sig av olika projekt som har genomförts i en rad städer, bland annat en stor gemensam lunch i städer i Chile, som för en dag förvandlade parkeringsplatser och gator till långbord, samt ett projekt som genom konstinstallationer på torg visualiserade mängden plast som konsumeras i en stad.

Läs mer om Ciudad Emergentes projekt här: Shared Streets for a Low Carbon District - Chile och Okuplaza Washington DC - Creative Placemaking for community building.

Workshop för matchmaking

Den 7 juni bjöd Urban Arena och Lund Stad gemensamt in till en workshop på temat ICT och smarta städer - med syftet att föra samman forskare, staden och den privata sektorn inför utbyggnaden av Brunnshög.

Workshopen arrangerades kring sju huvudteman: Brunnshög Labs, testbäddar för innovation; 3D-cave och virtual reality; ICT innovationstävling; Sharing city; lågtemperaturfjärrvärme; mobilitet; och delningsekonomi.

Dagen inleddes med tio snabba presentationer om projekt i nordöstra Lund samt pågående forskning inom Lunds Universitet som kopplar till ICT och smarta städer, därefter öppnades golvet för diskussioner inom de olika huvudområdena. Idéer, tankar och erfarenheter delades och projektidéer tog form, redo för nästa steg och fortsatt utveckling.

Här finns programmet. 

Hållbarhetsveckan Lund 15 - 20 maj

Under 15-20 maj 2017 sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Vi vill involvera hela samhället i omställningen till en hållbar värld. 

Kom och bli inspirerad och få nya idéer på temat hållbarhet! Ta del av föreläsningar, forskningsseminarier och debatter där det ges utrymme för samtal mellan forskare, studenter, allmänhet, organisationer och politiker. Arrangemanget är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under jubileumsåret.

Urban Arena är delaktig i en rad aktiviteter, läs mer om Hållbarhetsveckan och se hela programmet här