lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Informationsmöte Viable Cities – Malmö 10 november

2017-10-23

Viable Cities bjuder in till infodag och partnermingel inför första utlysningen, Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer forskning och innovation inom området smarta hållbara städer. Viable Cities utlyser nu 42 miljoner kronor som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Läs mer om programmet och anmälan här