lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Så gör kommuner skillnad när det gäller att lösa globala miljöutmaningar

2016-06-02

Kan en enskild kommuns ansträngningar göra någon skillnad när det gäller att lösa de brådskande globala miljöutmaningarna? Det menar Nora Smedby vid Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet.

Den 8 april 2016 försvarade Nora Smedby vid Internationella Miljöinstitutet sin doktorsavhandling med titeln: Local Environmental Governance: Assessing proactive initiatives in building energy efficiency.

Opponent var Professor Matthew J. Hoffmann och handledare var Professor Lena Neij.

Se pressmeddelande