lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Seminarium 28 augusti: Javier Vergara Petrescu om taktisk urbanism och medborgaren i centrum

2017-08-31

Javier Vergara Petrescu, grundare av Ciudad Emergente, besökte i måndags IIIEE för att dela med sig av sina erfarenheter från urbana hållbarhetsprojekt.

Ciudad Emergente, baserat i Santiago de Chile, är ett lab för taktik och verktyg som riktar sig mot hållbar stadsutveckling. Genom att kombinera social innovation och ny teknik, och att sätta medborgaren i centrum, strävar Ciadad Emergente för att förbättra livskvaliteten i städer.

Taktisk urbanism handlar om kortsiktiga åtgärder som kan sporra och inspirera långsiktiga förändringar inom stadsplanering. Under seminariet delade Javier med sig av olika projekt som har genomförts i en rad städer, bland annat en stor gemensam lunch i städer i Chile, som för en dag förvandlade parkeringsplatser och gator till långbord, samt ett projekt som genom konstinstallationer på torg visualiserade mängden plast som konsumeras i en stad.

Läs mer om Ciudad Emergentes projekt här: Shared Streets for a Low Carbon District - Chile och Okuplaza Washington DC - Creative Placemaking for community building.