lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Workshop för matchmaking

2017-06-08

Den 7 juni bjöd Urban Arena och Lund Stad gemensamt in till en workshop på temat ICT och smarta städer - med syftet att föra samman forskare, staden och den privata sektorn inför utbyggnaden av Brunnshög.

Workshopen arrangerades kring sju huvudteman: Brunnshög Labs, testbäddar för innovation; 3D-cave och virtual reality; ICT innovationstävling; Sharing city; lågtemperaturfjärrvärme; mobilitet; och delningsekonomi.

Dagen inleddes med tio snabba presentationer om projekt i nordöstra Lund samt pågående forskning inom Lunds Universitet som kopplar till ICT och smarta städer, därefter öppnades golvet för diskussioner inom de olika huvudområdena. Idéer, tankar och erfarenheter delades och projektidéer tog form, redo för nästa steg och fortsatt utveckling.

Här finns programmet.