lunduniversity.lu.se

Urban Arena

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

External Events

2018-02-01

Sharing Cities Sweden will organize a lunch event on 23 April 2018 as part of the Sustainability Week at Lund University.[more]


2016-11-07

The Sustainable City Development Conference is taking place in Malmö on the 30th of November – 2nd of December and Urban Arena will be there![more]


2014-12-03

How do we engage project skateholders om a common vision and drive results? [more]


2014-08-21

The Urban Transition Öresund project is pleased to invite you to the Urban Transition Forum, a day of dialogue, debate and networking around the theme of sustainable transformation of cities in the Öresund Region.[more]


2014-08-20

  Welcome to attend K2s first major international conference; "Sustainable Urban Public Transport: Challenges and Solutions", held in Malmö.[more]


2014-06-19

Kampen om gaturummet tätnar. Hur våra städer ser ut och vem som tillåts ta plats i stadsrummet är en politisk fråga. På debattsidor, bloggar och i maktens korridorer pågår därför häftiga diskussioner om hur våra allt trängre...[more]


2014-05-16

Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framtidens hållbara städer[more]


2014-05-16

Integration af bæredygtighed i lokale byudviklingsplaner - Hvordan kan værktøjer støtte planlægningen?  [more]


2014-04-11

Välkommen till samverkansforum den 22 april i Göteborg för att formulera forskningsprojekt. Denna gång med fokus på bättre utnyttjande av befintlig väginfrastruktur, speciellt elvägar, bussystem, urbana godstransportsystem samt...[more]


2014-04-11

12 maj kl. 13:00-16:00, Stockholm City Conference Center[more]


2014-03-26

MMÖresund blev en succékonferens förra gången! 26-27 mars 2014 samlas återigen deltagare från näringsliv och offentlig sektor för att med avstamp i Öresundsregionen inspireras, samtala, knyta kontakter och lära av varandra och...[more]


2014-01-31

Workshop May 21-23, 2014 - Call for Papers (closes Jan 31). This workshop starts from this perspective and aims to explore the cultural politics of responding to climate change. To what extent does decarbonization, and ensuing...[more]


2014-01-23

Full day workshop with Lund University´s new guest professor Harriet Bulkeley and LU researchers. Great program with speakers from across LUs wide spectrum of climate governance research as well as international scholars (Harriet...[more]


2013-12-06

Full day seminar, Malmö. What definition(s) and use(s) of culture is supported by and through the planning process, and which aspects take on a life of its own?[more]


2013-12-05

Welcome to Architects without borders Sweden´s lecture and event "Participatory planning, voluntary organizations and community development", Thursday December 5th![more]


2013-12-03

Konferens, Malmö. För alla som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor i Sydsverige.[more]


2013-11-15

2014-01-01--2015-03-31: Post doc positions on sustainability transitions of European Cities. Jena, Germany[more]