lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Möt några av Urban arenas forskare

2014-09-12

Internationella stadsnätverk tar täten för klimatarbetet – kanske för att fler når längre än en. Men forskaren Henner Busch ser samtidigt hur resultaten ofta hänger på en enskild persons engagemang.[läs mer]


2014-06-12

För bara några decennier sedan var röken från fabriksskorstenarna den tydligaste signalen på en svensk stad i medvind. En stark ekonomi var ett kommunalt mål i sig. Idag är synen på såväl tillväxt som välstånd radikalt förändrad,...[läs mer]


2014-03-12

Allt fler lokala myndigheter att inser att de inte kan hantera det ökande problemet med väderrelaterade katastrofer, och att det börjar bli ont om tid. – Att skydda staden från klimat- och väderpåverkan behöver bli en rutinsak,...[läs mer]


2014-02-14

Marie-Claude Dubois största drivkraft som forskare är att göra avtryck i samhället. Därför kombinerar hon sin forskning om arkitekturens roll för energieffektivt dagsljus och belysning med arbete på en arkitektbyrå.  [läs mer]


2014-02-06

Det är anmärkningsvärt att det långtifrån alltid är politikerna själva som formulerar visionerna i den politiska debatten, säger Dalia Mukhtar-Landgren, som forskat kring vem som egentligen bestämmer över stadens utveckling.[läs mer]


2013-05-21

Det finns undersökningar som visar att städer slutar fungera efter 48 timmar utan tillförsel av mat, rent vatten och energi. – Vi är helt beroende av godstransporter, och därför är det också helt nödvändigt att...[läs mer]


2013-04-21

Det är bilisterna som har makten i Trafiksverige. Under de senaste femtio åren har trafik- och stadsplanerarna arbetat utifrån bilismens villkor. Så sammanfattar Till Koglin sin avhandling som undersöker maktrelationerna i dagens...[läs mer]


2013-03-21

Stigande havsnivåer och extremare väder orsakar allt större problem med översvämningar längs våra kustområden. Efterfrågan ökar på de tjänster som Hans Hanson och hans forskargrupp på Teknisk Vattenresurslära på LTH arbetar med....[läs mer]


2013-02-01

Solceller på tak är fortfarande en relativt ovanlig syn i Sverige – synd, eftersom takytor ofta tar emot mycket solinstrålning, och sällan används till något annat. Vad behövs för att öka efterfrågan på solceller i...[läs mer]


2013-01-21

Hur ser en gatubild ut som gör promenaden behaglig? Vad krävs för att vi ska våga låta våra barn cykla hem till en kompis på egen hand? Miljön omkring oss påverkar vårt beteende – som i sin tur påverkar miljön. Miljöpsykologi är...[läs mer]


2012-12-20

Idag ses regionerna som allt viktigare spelare för en hållbar utveckling. Men vad är det som gör en stad eller en region till vinnare i en omställning till exempelvis hållbara energi- och transportsystem? Samarbeten på närmare...[läs mer]


Forskning inom Urban arena

Dagens allt snabbare urbanisering ger oss en rad lokala och globala utmaningar. Dem måste vi lösa för att kunna skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. För att lyckas behövs ny kunskap om hållbara urbana miljöer.

Hållbar stadsutveckling och urban hållbarhetsforskning är växande forskningsområden, som engagerar forskare och forskargrupper från flertalet fakulteter vid Lunds universitet. De arbetar med ekologiska, ekonomiska och sociala infallsvinklar av hållbar stadsutveckling. Allt arbete siktar mot mer hållbara lösningar för framtidens urbana miljöer.

 

 

Hitta forskaren!

I vänsterspalten presenterar vi Urban arenas forskningsområden, uppdelade tematiskt. Där hittar du också kontaktpersoner till varje område.