lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Innovation och ekonomisk tillväxt

I en ekologiskt och socialt hållbar utveckling behöver även den ekonomiska tillväxten vara hållbar. Urbana områden rymmer ett stort intellektuellt kapital i form av kreativa, drivande och utbildade människor. De fungerar som motorer för ekonomisk tillväxt, för entreprenörskap och för innovationssamhället.

Innovativ hållbar affärsutveckling tar bland annat hänsyn till var vi hämtar våra resurser och råvaror och hur de konsumeras, till alternativa energikällor och -system, nya metoder för vatten-, livsmedels- och bränsleförsörjning, samt hur lokal affärsverksamhet kan kopplas till den globala ekonomin.

En av utmaningarna för den allt mer oberoende globala ekonomin är att stödja verksamheter och affärer som gynnar det lokala samhället, utan att det ger negativa konsekvenser i andra delar av världen.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till innovation och tillväxt. Kontaktpersonerna är:

Lars Coenen046-2227747Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy
Ola Mattisson046-2224281Företagsekonomiska institutionen