lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kultur och konsumtion

Alla städer har sin egen specifika kultur. Samtidigt förenas alla urbana kulturer av en gemensam: den som handlar om konsumtion. Ohållbara konsumtionsmönster kan studeras i ljuset av sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter av urbana utvecklingsfrågor.

Konsumtion är en viktig byggsten i en stark ekonomi och inkluderar en mängd olika varor och immateriella tjänster. Utmaningen ligger i att se de negativa effekterna av överkonsumtion och att ersätta en sådan med medveten konsumtion.

Frågan är hur val för en mer hållbar livsstil kan bli en naturlig del av vår vardag, och hur vi kan skapa ramar i samhället som motiverar och styr människor till hållbarare och hälsosammare livsstil och konsumtionsmönster.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till kultur och konsumtion. Kontaktpersonerna är:

Hervé Corvellec042-356603Institutionen för Service Management
Lars-Eric Jönsson046-2224311Institutionen för kulturvetenskaper
Yuliya Voytenko046-2220250Internationella institutet för industriell miljöekonomi