lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mobilitet och transporter

Transportsektorn står för uppskattningsvis en femtedel av vår miljöpåverkan. Den måste minskas, samtidigt som mobiliteten inte försämras. Här finns en stor utmaning, inte minst eftersom all forskning visar att vi reser allt mer, men det är bilresorna som ökar och kollektivtransporterna som minskar.

Transportsektorns miljöpåverkan sker i flera led: utsläpp, buller, markanvändning, förlust av biologisk mångfald, social påverkan på bostadsområden med mera. Samtidigt måste transporternas fördelar vägas in i bilden.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till transport och mobilitet:

Peter Arnfalk046-2220245Internationella institutet för industriell miljöekonomi
Maria Johansson046-2227169Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Fredrik Pettersson046-2228641Miljö- och energisystem, Institutionen för teknik och samhälle
Henrik Pålsson046-2227683Department of packaging logistics, Institutionen för designvetenskap
Ulf Ramberg046-2224960Företagsekonomiska institutionen
Till Koglin046-2229158 Institutionen för teknik och samhälle