lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stadens sociala samspel


Hur kan staden bli tillgänglig för alla medborgare, trots segregation, gentrifiering, obalanserad utveckling och polariserade maktförhållanden? Detta är en av de centrala frågeställningarna för de forskare som tittar på stadens rumsliga miljö och de potentiella konflikterna kopplade till den.

Urbana sociala frågor kan med fördel studeras flervetenskapligt och frågorna kan ha sin utgångspunkt i flera teoretiska discipliner, som exempelvis geografi, sociologi, statsvetenskap, humanekologi och arkitektur.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till urbana sociala frågor. Kontaktpersonerna är:

Guy Baeten046-2228404Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Maria Johansson046-2227169Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Dalia Mukhtar046-2224764Statsvetenskapliga institutionen