lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Urban design och styrning

Idag ses städer ofta främst som problemområden. Istället är det just i stadslandskapet som vi måste skapa lösningarna till hållbarhetens dilemman.

Den stora utmaningen ligger i att förändra våra befintliga och ofta resurskrävande, fragmenterade, bildominerade och segregerade stadslandskap till grönskande, resurseffektiva stadsmiljöer, med plats för alla.

Kompetensområdet Urban design tittar närmare på hur städernas utformning kan leda till en hållbar urban utveckling. Det handlar bland annat om resurshushållning, sociala frågor, luftkvalitet, klimatförändring och biodiversitet.

För att förändringen ska lyckas krävs ett förtroendefullt samarbete mellan politiska och ekonomiska aktörer. Lunds universitet kan bidra med en solid kunskapsgrund, bred kompetens och många goda exempel som kan stimulera till nya och innovativa grepp.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till urban design och styrning. Kontaktpersoner är:

Hans Hanson046-2228987Teknisk vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Jamil Kahn046-2228639Miljö- och energisystem, Institutionen för teknik och samhälle
Carlos Martinez046-2223170Byggproduktion, Institutionen för byggvetenskaper  
Lena Neij046-2220222Internationella institutet för industriell miljöekonomi 
Claudia Rivera046-2884806Institutionen för brandteknik och riskhantering 
Henrik Smith046-2229379Centrum för miljö- och klimatforskning 
Catharina Sternudd046-2221535Institutionen för arkitektur och byggd miljö 
Anna Thomasson046-2227829Centrum för miljö- och klimatforskning 
Christine Wamsler046-2228080Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS