lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning inom hållbar stadsutveckling

Lunds universitet erbjuder ett stort antal kurser med koppling hållbar stadsutveckling. Utbildningar finns på grund-, avancerad och forskarnivåer och flera av dem är flervetenskapliga.

Utbildningsarrangör kan vara en enskild institution eller flera i ett samarbete. Undervisningsspråket är svenska eller engelska, det senare då Lunds universitet är det universitet i Sverige som lockar flest antal internationella studenter.