lu.se

Urban Arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktiviteter

Urban Arenas verksamhet bygger på utåtriktade aktiviteter och kommunikation kring dessa i flera kanaler. Samverkan sker med både kommuner och näringsliv. Tillsammans med parterna arrangeras flera olika typer av evenemang, varav vissa vänder sig till allmänheten.