lu.se

Urban Arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskning och samverkan om urbana hållbarhetsfrågor

 

Urban Arena samlar, stärker och informerar om Lunds universitets forskning inom hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling och urbana hållbarhetsfrågor. Den bedrivs vid flertalet av universitetets fakulteter och täcker in ekologiska, sociala, medicinska och ekonomiska aspekter av forskningsområdet. 

Vi har sju olika fokusområden och varje område har två kontaktpersoner, se meny till vänster. 

Hälsa och välbefinnande 

Klimat, energisystem och resursflöden 

Mobilitet, transport och tillgänglighet 

Socialt samspel, kultur och konsumtion 

Styrning, innovation, delaktighet och planering 

Urbana livsmiljöer, gestaltning och byggd miljö 

Urban blå-grön infrastruktur