Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa och välbefinnande

 

 

För att undvika att bygga på värdefull åker- och naturmark, finns en ambition att förtäta våra städer. En tätare stad skulle även kunna ge ett bättre underlag för kollektivresor och aktivt resande (gång och cykling) genom kortare avstånd.

Men det finns stora utmaningar kopplade till hälsa vid förtätning av städer!

En tätare stad innebär konkurrens om utrymmet och förtätningen sker ofta på bekostnad av gröna områden. Grönska bidrar till ökad fysisk aktivitet, socialt umgänge och minskad stress. En tätare stad utan grönska kan även få för höga temperaturer vid värmeböljor. 

Bostäderna kan vid förtätning också placeras närmare industri, vägar och järnvägar – områden med mer buller och föroreningar. En tätare stad innebär också att buller- och luftföroreningshalter generellt kan bli högre om fler ska köra bil.

Allt detta kan leda till negativa hälsoeffekter. För att kunna ge underlag att planera för en mer hälsofrämjande tät stad studerar vi dessa kopplingar och kommer med åtgärdsförslag.  

Kontaktpersoner

Anna Oudin 
anna.oudin@med.lu.se

Kristoffer Mattisson
kristoffer.mattisson@med.lu.se

 

Projektbeskrivning på engelska: DENSAFECITY: Densifying the cities without increased environmental health burden - is it attainable?

Densifying a city has positive impact by providing adequate housing, lowering of transportation needs and reducing needs of using arable land for housing. On the other hand, densifying a city have often shown to lead to unwanted health costs by exposing a larger proportion of the population to air pollution and noise, and by reducing urban green areas. In order to create a both dense and healthy city, with low environmental health impact, the scientific community and stakeholders need to work closely together in the planning of high-density areas (housing and infrastructure).

Read more about the project at LUPOP for researchers: 

https://www.lupop.lu.se/lupop-researchers/ongoing-lupop-studies/densafecity-densifying-cities-without-increased-environmental-health-burden-it-attainable

 

 

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25