Hoppa till huvudinnehåll

Klimat, energisystem och resursflöden

 

Klimatfrågan är en central utmaning för städer både för att minska utsläppen av växthusgaser och för anpassning till kommande klimatförändringar. Inom detta fokusområde bedrivs forskning kring hur städer kan minska sin klimatpåverkan och utforma energi-, värme-, vatten- och avfallssystem i mer hållbar riktning.

Forskningen belyser även hur städernas klimatomställning kan och bör styras och vilka effekterna kan bli på de övriga globala målen, samt på rättvisa och välfärd. Forskningen spänner över naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap och innehåller ett stort mått av tvärvetenskapligt samarbete och samverkan med omgivande samhälle.

Särskilda kompetensområden inkluderar: fjärrvärme, fjärrkyla och energiplanering; urban vattenplanering; urban klimatpolitik och governance; rättvis omställning i staden, cirkulär ekonomi, och delningsekonomi.

Exempel på avdelningar/institutioner och forskningsområden:

LUCSUS:

Kontaktpersoner

Andrew Karvonen 

andrew.karvonen@abm.lth.se

 

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25