Hoppa till huvudinnehåll

Mobilitet, transport och tillgänglighet

 

Inom fokusområdet Mobilitet, transport och tillgänglighet bedrivs forskning som rör människors resvanor och transporter i och mellan städer – liksom hur städer kan planera den urbana trafiken på ett hållbart, rättvist och attraktivt sätt.

Mobilitet och transporter analyseras med utgångspunkt i olika teoribildningar, såsom mobilitetsteorier, maktteorier och ekonomiska teorier. Analyserna kan behandla frågor kopplade till planprocesser, utveckling av policy, implementering av beslut, tillgänglighet och effekter av olika fenomen som inverkar på mobilitet och planering.

Forskningen bedrivs både med kvalitativa och kvantitativa metoder och är ofta av tillämpad karaktär.

Kontaktpersoner

Alexander Paulsson
alexander.paulsson@fek.lu.se

Till Koglin
till.koglin@tft.lth.se  

 

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25