Hoppa till huvudinnehåll

Socialt samspel, kultur och konsumtion

 

Våra städer står inför stora utmaningar. Den pågående pandemin påvisar svårigheten att skapa motståndskraftiga samhällen där fysisk distansering inte direkt leder till social isolering. Det handlar om hur mer inkluderande städer kan skapas och hur en ekosocial forskningsagenda som möjliggör interaktion och hållbar konsumtion kan utformas.

Fokusområdet Stadens sociala samspel, kultur och konsumtion rymmer forskning om det som sker mellan husen och hur människor interagerar genom att ta staden i besittning, men också hur vi genom samskapande gemensamt kan föreställa oss alternativa sätt att leva tillsammans.

Fokusområdet är sammankopplat med forskningsinitiativet Urban Social Innovation, samt med pågående tillämpade forskningsprojekt om hur identifierade samhälleliga behov kan tacklas.

Kontaktpersoner

Johan Pries
johan.pries@keg.lu.se

Marcus Knutagård
marcus.knutagard@soch.lu.se

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25