Hoppa till huvudinnehåll

Styrning, innovation, delaktighet och planering

 

Stadsutveckling kräver betydande politiska insatser, politisk vilja och styrningskapacitet för att uppnå hållbarhetsmål. Det kräver också att processer är inkluderande i förhållande till olika grupper och är medvetna om de maktrelationer som genomsyrar nuvarande och framtida utmaningar.

Trots fördelarna med stadsplanering och förvaltning kan det vara svårt att få stöd för politik som medför omedelbara kostnader med endast långtgående utbetalningar.

Medan utmaningar kvarstår är politiska och beteendemässiga förändringar på politisk och personlig nivå nödvändiga för att uppnå de mål som krävs – inklusive stadspolitiken som stöder mer hållbar planering och förvaltning. Sådan politik bör också stödja innovation och som sådan uppmuntra företag att investera i ny teknik och ge konsumenter överkomlig och bekväm tillgång till skiftande konsumtionsmönster.

Här finns en utmaning för offentliga aktörer att utveckla policyinstrument för att styra innovationer i en hållbar riktning. En annan utmaning är att samordna med andra regeringsnivåer och närstående intressenter för att genomföra effektiva politiska åtgärder som tar hänsyn till personliga och kollektiva friheter, samtidigt som ekonomisk livskraft balanseras med ekologisk begränsning.

Kontaktpersoner

Dalia Mukhtar-Landgren
dalia.mukhtar-landgren@svet.lu.se

Lena Neij
lena.neij@iiiee.lu.se

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25