Styrning, innovation, delaktighet och planering

 

Stadsutveckling kräver betydande politiska insatser, politisk vilja och styrningskapacitet för att uppnå hållbarhetsmål. Det kräver också att processer är inkluderande i förhållande till olika grupper och är medvetna om de maktrelationer som genomsyrar nuvarande och framtida utmaningar.

Trots fördelarna med stadsplanering och förvaltning kan det vara svårt att få stöd för politik som medför omedelbara kostnader med endast långtgående utbetalningar.

Medan utmaningar kvarstår är politiska och beteendemässiga förändringar på politisk och personlig nivå nödvändiga för att uppnå de mål som krävs – inklusive stadspolitiken som stöder mer hållbar planering och förvaltning. Sådan politik bör också stödja innovation och som sådan uppmuntra företag att investera i ny teknik och ge konsumenter överkomlig och bekväm tillgång till skiftande konsumtionsmönster.

Här finns en utmaning för offentliga aktörer att utveckla policyinstrument för att styra innovationer i en hållbar riktning. En annan utmaning är att samordna med andra regeringsnivåer och närstående intressenter för att genomföra effektiva politiska åtgärder som tar hänsyn till personliga och kollektiva friheter, samtidigt som ekonomisk livskraft balanseras med ekologisk begränsning.

Kontaktpersoner

Dalia Mukhtar-Landgren
dalia.mukhtar-landgren@svet.lu.se

Lena Neij
lena.neij@iiiee.lu.se

 

The politics of sustainability - on the importance of governance, participation, planning and innovation, 15 October 2021 

Dear members of LU Urban arena!

After a turbulent summer, the challenges of sustainability and climate change are more visible than ever. We know that urban development requires significant political efforts, political will and governance capacity to achieve sustainability essential goals. To support future achievements, research on governance, planning and participation will have a key role to play in these endeavors. What role can we as researchers at Lund university have in these endeavors?

Please join the LU urban arena working group on Governance, participation, planning and innovation for a brainstorming and networking breakfast webinar on LU-research within these fields. At the event we will present our group, and discuss future activities.

To exemplify, we have previously organized “match-making” events in relation to calls for funding, but we have also hosted inter-disciplinary breakfast seminars. What in your current work do you want to share with colleagues at the university? What would you like to see more off?

Date: 15 oktober 

Time: 8:30-9:30 - and after-webinar coffee in the Botanical garden for those who want! 

Place: zoom 

Registration: Please sign up by emailing Dalia.mukhtar-landgren@svet.lu.se before Oct 14, and we will send you the link!

You can read more about the group here: https://www.urban.lu.se/english/about-urban-arena/governance-participation-planning-and-innovation/

Lena Neij & Dalia Mukhtar-Landgren (coordinators)   

 

 

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25