Hoppa till huvudinnehåll

Urban blå-grön infrastruktur

 

 

Plats för blå och grön infrastruktur är en högaktuell fråga i allt tätare städer, där utrymmet bebyggs av vägar, hus, industrilokaler och annan infrastruktur.

Blå och grön infrastruktur innebär sammanhängande nätverk av natur- och vattenområden med fungerande ekosystem. I fungerande ekosystem finns en artrikedom anpassad till naturgeografin i området. Därigenom skapas också förutsättningar för upprätthållandet av för människan nödvändiga ekosystemtjänster. Exempel på sådana tjänster är pollinering, rening av vatten och luft, hantering av översvämningar och rekreation.

Vi vet att människors hälsa främjas av vistelse i naturen och att många föredrar att bo naturnära. Vid planering av ny bebyggelse behöver man därför också ta hänsyn till och bygga på den blå och gröna infrastrukturen.

Inom detta temaområde forskar vi på den blå och gröna infrastrukturens förutsättningar i staden, vilka effekter den har på människa och natur, hur uppfattar människor uppfattar den och vilka preferenser och behov vi har av den, hur kan vi använda både design, kommunala planering, och nationell policy och lagstiftning för att skapa mer hög kvalitativ blå-grön infrastruktur.

Kontaktpersoner

Johanna Alkan Olsson
johanna.alkan_olsson@cec.lu.se

Johanna Sörensen
johanna.sorensen@tvrl.lth.se

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25