Hoppa till huvudinnehåll

Urbana livsmiljöer, gestaltning och byggd miljö

Skatebordpark. Foto

 

Detta ämnesområde fokuserar på gestaltning och genomförande av hållbara livsmiljöer och byggd miljö.

Ämnesområdet tar avstamp i de globala mål och incitament som formuleras för att minska människans miljöpåverkan. Kritisk reflektion och nytänkande blir avgörande egenskaper när samhällsbyggandes aktörer ska agera på de utmaningar och möjligheter som uppstår i den rådande geologiska epoken, antropocen.

Nya metoder och samspel mellan kreativt återbruk och nyproduktion behövs för att vi ska kunna åstadkomma en omställning till mer hållbara byggnader och stadslandskap. Utformningen av våra livsmiljöer görs i transdisciplinära processer, där samhällets alla aktörer får möjlighet att bistå det lokala och globala hållbarhetsarbetet med kunskap och erfarenheter.

Ämnesområdet anammar den nationella arkitektur-, form- och designpolitiken ”Politik för gestaltad livsmiljö”, där rummets gestaltning blir centralt och ett helhetsperspektiv i omställningsarbetet. Då samhällsbyggandet präglas av ständig omvandling, så syftar vår forskning och samverkan till att framtidssäkra gestaltningen och genomförandet av våra gemensamma livsmiljöer.

 

Kontaktpersoner

Ida Sandström
ida.sandstrom@abm.lth.se

Per-Olof Hedvall 
per-olof.hedvall@certec.lth.se 

 

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25