Urbana livsmiljöer, gestaltning och byggd miljö

 

Detta ämnesområde fokuserar på design och utveckling av hållbara stadsrum och byggd miljö. Globalt ställs mål och specifika mål upp för att minska vår miljöpåverkan.

Kritisk interaktion och nya tankesätt behövs för att främja perspektiv på hur vi ska svara på utmaningarna och möjligheterna i den så kallade antropocena epoken – den tidsperiod då människans verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem, bland annat genom global uppvärmning.

Kombinationer av adaptiv återanvändning och ny utveckling är därför nyckelfrågor för att göra byggnader och stadsområden mer hållbara. Vidare är utformningen av levnadsmiljöer i fokus och involverar tvärvetenskaplig forskning, inklusive en mängd aktörer som inleder svar på den globala klimatkrisen.

Ämnesområdet följer den svenska policyn för gestaltad livsmiljö och vår forskning och utveckling syftar till att i nära samarbete hjälpa städer och medborgare att nå hållbar utveckling. Eftersom stadsrummet alltid medför ett tillstånd av nyföreställning, utvecklar vi nya framtider i samarbete med omvärlden. 

Kontaktpersoner

Per-Johan Dahl
per-johan.dahl@arkitektur.lth.se

Maria Wall
maria.wall@ebd.lth.se

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-03-17