lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Detta är Urban Arena!

Här hittar du verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban Arena samlar, stärker och informerar om denna forskning.