lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Detta är Urban Arena!

Urban Arena samlar, stärker och informerar om Lunds universitets forskning inom hållbar stadsutveckling. 

Här berättar vi om Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till området.