lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt från Urban arena

Aktuellt

2016-06-30

Kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner

Hållbar mobilitet i svenska städer, pendlaren som kund, kapade toppar i peak-trafik och potentialen för prisdifferentiering för att omfördela vardagsresandet. Det är inriktningen för fyra

[...]

2016-06-02

Så gör kommuner skillnad när det gäller att lösa globala miljöutmaningar

Kan en enskild kommuns ansträngningar göra någon skillnad när det gäller att lösa de brådskande globala

[...]

2014-12-01

Urbana vattenfrågor engagerade bred publik

Av intresset och debatten att döma är det tydligt att vattnets roll för en hållbar stad är ett ämne som är både

[...]

2014-11-26

Knuffar för grön konsumtion får tummen upp av ministern

Hur kan man få fler att välja miljövänliga val i vardagen? Kanske genom så kallad nudging, knuffar som förändrar

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Wake-up seminars 2016

 

Under hösten 2016 kommer tre Wake-up seminarier att arrangeras av Urban arenas forskare och institutioner. Formatet är som tidigare korta morgonseminarier där de delar med sig av sin aktuella forskning över en kopp kaffe. Programmet kommer inom kort!

 

 

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Sofie Sandin
assisterande koordinator Urban arena 
sofie.sandin@iiiee.lu.se