lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Byggnader och brukare

Innovation och ekonomisk tillväxt

Kultur och konsumtion

Mobilitet och transporter

Resursflöden: energi, vatten och material

Stadens sociala samspel

Stadsutveckling i utvecklingsländer

Urban design och styrning

 

Detta är Urban Arena!

Urban Arena samlar, stärker och informerar om Lunds universitets forskning inom hållbar stadsutveckling. 

Här berättar vi om Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till området.