lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt

2014-11-14

Ny metod öppnar för hampa som byggmaterial

Närodlat, förnybart och hållbart i ordets alla bemärkelser. Paulien Strandbergs forskning gör det möjligt för

[...]

2014-10-27

Välkommen till "Vattnet i den hållbara staden" 27 nov

FULLBOKAT! Stort intresse gör att vi bytt till ny lokal med fler platser! Heldagsseminariet "Water in the Sustainable

[...]

2014-10-08

Hållbar beteendeknuff kan bli nytt statligt verktyg

Vi vill göra rätt. Slänga mindre mat, ta bussen istället för bilen och kasta pappret i tunnan istället för på gatan.

[...]

2014-09-12

Så tar städerna täten för klimatarbetet

Internationella stadsnätverk tar täten för klimatarbetet – kanske för att fler når längre än en. Men forskaren Henner

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Urban arena erbjuder också seminarier och andra evenemang för alla med intresse för urbana hållbarhetsfrågor.

 

 

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Nora Smedby
assisterande koordinator Urban arena
nora.smedby@iiiee.lu.se

Sara Bernstrup Nilsson
kommunikatör Urban arena
sara@sarabe.se