lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt från Urban arena

Aktuellt

2016-06-02

Så gör kommuner skillnad när det gäller att lösa globala miljöutmaningar

Kan en enskild kommuns ansträngningar göra någon skillnad när det gäller att lösa de brådskande globala miljöutmaningarna? Det menar Nora Smedby vid Internationella Miljöinstitutet, Lunds

[...]

2014-12-01

Urbana vattenfrågor engagerade bred publik

Av intresset och debatten att döma är det tydligt att vattnets roll för en hållbar stad är ett ämne som är både

[...]

2014-11-26

Knuffar för grön konsumtion får tummen upp av ministern

Hur kan man få fler att välja miljövänliga val i vardagen? Kanske genom så kallad nudging, knuffar som förändrar

[...]

2014-11-14

Ny metod öppnar för hampa som byggmaterial

Närodlat, förnybart och hållbart i ordets alla bemärkelser. Paulien Strandbergs forskning gör det möjligt för

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Sofie Sandin
assisterande koordinator Urban arena 
sofie.sandin@iiiee.lu.se