lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt från Urban arena

Aktuellt

2017-01-18

Advancing Sustainable Cities - Implementing Agenda 2030

On Thursday 1 December 2016, the Lund University Urban Arena hosted a seminar at the Sustainable City Development Conference in Malmö on the topic of implementing Agenda 2030.

[...]

2016-11-11

Wake-up Seminarium 9 november - Den förtätade och hållbara staden?

Höstens sista Wake-up seminarium hölls av Institutionen för arkitektur och byggd miljö med temat förtätning av städer

[...]

2016-11-01

Urban Arena på Sustainable City Development Conference i Malmö

Konferensen Sustainable City Development går av stapeln i Malmö den 30 november - 2 december och Urban Arena kommer

[...]

2016-10-12

Wake-up Seminarium 11 oktober - Kollektivtrafik i förändring

På tisdagens Wake-up seminarium presenterade forskare från K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik –

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Sofie Sandin
assisterande koordinator Urban arena 
sofie.sandin@iiiee.lu.se