lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt från Urban arena

Aktuellt

2017-09-14

Höstens Wake-up seminarier - Save the dates!

Urban Arena håller på att starta upp, och vi ser fram emot en spännande termin! Det kommer att hållas tre Wake-up seminarier under hösten, arrangerade runt de tematiska områdena i SIPen

[...]

2017-08-31

Seminarium 28 augusti: Javier Vergara Petrescu om taktisk urbanism och medborgaren i centrum

Javier Vergara Petrescu, grundare av Ciudad Emergente, besökte i måndags IIIEE för att dela med sig av sina

[...]

2017-06-08

Workshop för matchmaking

Den 7 juni bjöd Urban Arena och Lund Stad gemensamt in till en workshop på temat ICT och smarta städer - med syftet att

[...]

2017-05-10

Hållbarhetsveckan Lund 15-20 maj

Under 15-20 maj 2017 sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Vi vill involvera hela samhället i omställningen till

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Sofie Sandin
assisterande koordinator Urban arena 
sofie.sandin@iiiee.lu.se