lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt från Urban arena

Aktuellt

2016-09-08

Wake-up Seminarie 6 september – SurF och Översvämningshotet

För årets andra Wake-Up Seminarie bjöd LTH:s avdelning för Teknisk Vattenresurslära in till ett seminarie om översvämningshotet i tätbebyggelse och deras forskningsprojekt SUrF (Sustainable

[...]

2016-08-08

Wake-up seminarie den 15 juni 2016

Det första Wake-up seminariet för 2016 hölls den 15 juni på IIIEE. Temat var den Strategiska Innovationsagendan för

[...]

2016-06-02

Så gör kommuner skillnad när det gäller att lösa globala miljöutmaningar

Kan en enskild kommuns ansträngningar göra någon skillnad när det gäller att lösa de brådskande globala

[...]

2014-12-01

Urbana vattenfrågor engagerade bred publik

Av intresset och debatten att döma är det tydligt att vattnets roll för en hållbar stad är ett ämne som är både

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Program för Wake-up seminarier 2016

 

Under hösten 2016 kommer tre Wake-up seminarier att arrangeras av Urban arenas forskare och institutioner. Formatet är som tidigare korta morgonseminarier där de delar med sig av sin aktuella forskning över en kopp kaffe. Här hittar ni programmet!

 

 

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Sofie Sandin
assisterande koordinator Urban arena 
sofie.sandin@iiiee.lu.se