lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt från Urban arena

Aktuellt

2017-05-10

Hållbarhetsveckan Lund 15-20 maj

Under 15-20 maj 2017 sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Vi vill involvera hela samhället i omställningen till en hållbar värld.

[...]

2016-11-11

Wake-up Seminarium 9 november - Den förtätade och hållbara staden?

Höstens sista Wake-up seminarium hölls av Institutionen för arkitektur och byggd miljö med temat förtätning av städer

[...]

2016-11-01

Urban Arena på Sustainable City Development Conference i Malmö

Konferensen Sustainable City Development går av stapeln i Malmö den 30 november - 2 december och Urban Arena kommer

[...]

2016-06-02

Så gör kommuner skillnad när det gäller att lösa globala miljöutmaningar

Kan en enskild kommuns ansträngningar göra någon skillnad när det gäller att lösa de brådskande globala

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Sofie Sandin
assisterande koordinator Urban arena 
sofie.sandin@iiiee.lu.se