lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt

2014-12-01

Urbana vattenfrågor engagerade bred publik

Av intresset och debatten att döma är det tydligt att vattnets roll för en hållbar stad är ett ämne som är både aktuellt och relevant för många. Urban arenas femte arrangemang på temat

[...]

2014-11-26

Knuffar för grön konsumtion får tummen upp av ministern

Hur kan man få fler att välja miljövänliga val i vardagen? Kanske genom så kallad nudging, knuffar som förändrar

[...]

2014-11-14

Ny metod öppnar för hampa som byggmaterial

Närodlat, förnybart och hållbart i ordets alla bemärkelser. Paulien Strandbergs forskning gör det möjligt för

[...]

2014-10-27

Välkommen till "Vattnet i den hållbara staden" 27 nov

FULLBOKAT! Stort intresse gör att vi bytt till ny lokal med fler platser! Heldagsseminariet "Water in the Sustainable

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Urban arena erbjuder också seminarier och andra evenemang för alla med intresse för urbana hållbarhetsfrågor.

 

 

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Nora Smedby
assisterande koordinator Urban arena
nora.smedby@iiiee.lu.se

Sara Bernstrup Nilsson
kommunikatör Urban arena
sara@sarabe.se