lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Aktuellt

2014-06-26

Hållbar beteendeknuff kan bli nytt statligt verktyg

Vi vill göra rätt. Slänga mindre mat, ta bussen istället för bilen och kasta pappret i tunnan istället för på gatan.

[...]

2014-06-12

"Ny syn på tillväxt styr svenska kommuner"

För bara några decennier sedan var röken från fabriksskorstenarna den tydligaste signalen på en svensk stad i medvind.

[...]

2014-04-28

Design som skydd mot stigande havsnivåer

Att designa kustlandskapet kan vara ett verktyg för att på sikt göra våra kuster motståndskraftiga för höjda havsnivåer

[...]

2014-04-18

"Regerigen hindrar städernas initiativ för lokalt klimatarbete"

"Istället för att stödja lokalt ledarskap i klimatarbete väljer regeringen att aktivt hindra kommunerna från att driva

[...]

Detta är Urban arena!

Här hittar du all verksamhet vid Lunds universitet kopplad till hållbar stadsutveckling. 

Lunds universitet har Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena samlar, stärker och berättar om denna forskning.

Urban arena erbjuder också seminarier och andra evenemang för alla med intresse för urbana hållbarhetsfrågor.

 

 

27 november: Vatten i den hållbara staden

Heldag kring aktuella urbana frågor

Höstens öppna heldagsseminarium i serien Urban Visions and Challenges tar upp de stora frågorna om hur klimatförändringar, ändrade nederbördsförhållanden, ökad urbanisering och stigande havsnivåer måste hanteras i den framtida staden.

Seminariet bjuder på aktuella forskningsrön och vänder sig till alla som intresserar sig för frågor kopplade till stadens vatten. Kostnadsfritt. På engelska. 

Arrangeras i samarbete med Teknisk vattenresurslära på LTH. 

Detaljerat program kommer i september. 

Kontakt

Lena Neij
koordinator Urban arena
lena.neij@iiiee.lu.se

Nora Smedby
assisterande koordinator Urban arena
nora.smedby@iiiee.lu.se

Sara Bernstrup Nilsson
kommunikatör Urban arena
sara@sarabe.se