Skip to main content

Gestaltad Livsmiljö på H22 - presentation av Per-Johan Dahl och Ida Sandström från fokusområdet Urbana Livsmiljöer (Urban Arena)

Hypoteslabbet Gestaltad Livsmiljö utgår ifrån hypotesen att genom att undersöka och testa stadens interna samverkan kring stadsplaneringsfrågor kan vi utveckla vår kapacitet till ett bättre gemensamt lärande. Det är hela stadens ansvar att skapa den gemensamma livsmiljön som bidrar till människors livskvalitet.

– Published 7 September 2022

Gestaltad Livsmiljö + H22

Gestaltad Livsmiljö som ett labb inom ramen för projektet Den (ut)forskande staden har nått sitt slut. Men vi kan fortsatt dra nytta av de lärdomar och insikter som labbet presenterat som en del av Helsingborgs stads H22 City Expo.

Ida Sandström och Per-Johan Dahl. Foto.

Under forskarfestivalen Our future city på Campus Helsingborg medverkade labbets forskare Ida Sandström, Per-Johan Dahl och Johan Alvehus i ett samtal på temat Gestaltning, logiker och värden i modern stadsdelsutveckling. Även Anna-Karin Bergman, chef forsknings- och utvecklingsenheten, medverkade på scen och berättade om bakgrunden till labbet och arbetet med Den (ut)forskande staden. Samtalet modererades med intressanta och insynsfulla frågor av Mats Hallberg, bitr kulturdirektör i Helsingborgs stad.

Hela samtalet kan ses i efterhand på den här länken.

Beskrivning av projektet Den (ut)forskande staden/Gestaltad Livsmiljö:  

https://fou.helsingborg.se/denutforskandestaden/gestaltad-livsmiljo/