lu.se

Urban Arena

Lunds universitet

Välkommen till Urban Arena!

FORSKNING OM HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Detta är Urban Arena

Urban Arena ska stärka och utveckla kompetens vid Lunds universitet inom hållbar stadsutveckling, samt verka för en ökad synlighet av Lunds universitets aktiviteter inom området.

Arbetet sker genom en ökad samverkan och integration av forskning och undervisning kring hållbar stadsutveckling inom Lunds universitet, samt en ökad intern och extern kommunikation av Lunds universitets verksamhet kring hållbar stadsutveckling.

  • Vi samlar, presenterar och berättar mer om forskningen, liksom om Lunds universitets utbildning och annan verksamhet kopplad till hållbar stadsutveckling.
  • Vi länkar samman forskare från skilda institutioner och avdelningar vid Lunds universitet. Tätare samarbeten och nya mötesplatser stärker forskningen.

Urban Arena arrangerar regelbundet seminarier och liknande arrangemang.

Den svenskspråkiga delen av webbplatsen vänder sig till alla som vill hålla sig uppdaterade om urbana hållbarhetsfrågor. 

Historik

Samverkan kring hållbar stadsutveckling vid Lunds universitet påbörjades redan 2006. Det tidiga arbetet ledde bland annat fram till Miljöbyggprogram Syd som utformades i samverkan med Lunds kommun och Malmö stad. Vid Mistras utlysning Urban Futures 2008 kom fler forskare att ingå i samarbetet, och när ansökan lämnades in 2009 fanns det ett stort intresse för att arbeta vidare tillsammans. Samma år skickade IIIEE (genom Lena Neij) en ansökan till rektor om att få forma en portal för hållbar stadsutveckling vid Lunds universitet. 
 
2012 bildades Urban Arena vid Lunds universitet. En styrgrupp bildades baserad på de forskare som aktivt deltagit sedan 2006.